Clementine

 

Clementine – Cherie Priestová

 

Věta, že steampunku u nás vychází tak málo, že každý titul, který do této škatulky lze s trochou dobré vůle zařadit, přitahuje okamžitě pozornost čtenářstva, by byla banálním klišé, kdyby... Kdyby to nebyla pravda. V případě Cherie Priestové nadto konstatování o očekávání platí dvojnásob, neboť už svým předchozím titulem Zemětřas si autorka vysloužila velice pozitivní, až nadšené ohlasy kritiky i čtenářů.

 

Není proto divu, že se nakladatelství Triton snaží, aby žár pod natlakovaným kotlem nevyhasl, a zhruba půl roku po vydání Zemětřasu přináší na knihkupecké pulty druhý díl cyklu Mechanické století úspěšné americké spisovatelky. Na úvod dodejme, že Mechanické století představuje spíše volně provázaný cyklus než přísně navazující sérii. Netřeba se proto bát, po Clementine můžete směle sáhnout i bez toho, abyste četli Zemětřas. Události v něm líčené jsou sice sem tam zmíněny i v Clementine, jež tak na Zemětřas navazuje, ale to hlavní, co potřebujete, beztak pochopíte z kontextu, a na výsledném čtenářském požitku se nikterak neochudíte. Navíc dějová linie Clementine je na Zemětřasu v podstatě nezávislá a Cherie Priestová v ní spíše předkládá další střípek z mozaiky svého světa.

 

Přikročme tedy k obsahu. Děj knihy se odehrává v alternativní realitě Spojených států amerických, jež se blíží našemu 19. století. V této realitě však občanská válka v roce 1865 neskončila a Unie i Konfederace nadále stojí proti sobě a usilují o konečné vítězství. Horká válka prozatím přešla do stádia války studené, kdy obě strany sbírají síly a ohledávají slabiny nepřítele. Tento stav se ovšem stal osudným hlavní postavě novely, Marii Isabelle Boydové. Tato někdejší Mata Hari Konfederace byla totiž ze služeb jižanského státu propuštěna a pod tlakem okolností a neradostných životních poměrů je nucena přijmout práci, na kterou by dříve asi ani nepomyslela. Odjíždí totiž na sever, aby se stala agentkou proslavené Pinkertonovy detektivní agentury. Což v podstatě znamená pracovat pro Unii. Prvním úkolem Boydové ve službách Pinkertona se stává poněkud tajemná zakázka od unionistické armády. Unionistická nákladní vzducholoď Clementine, vezoucí důležitý zdravotnický materiál a proviant do jednoho sanatoria v Kentucky, je totiž pronásledována jinou vzducholodí, která se ji snaží sestřelit. Existuje přitom předpoklad, že kapitánem vzducholodi, jež pronásleduje Clementine, je uprchlý otrok a vzdušný pirát Croggon Beauregard Hainey, člověk, jehož by ráda dostala do rukou jak vláda Unie, tak Konfederace. Od začátku je přitom zjevné, že informace nejsou ze strany zadavatele úplné a tedy že na celé akci něco smrdí. Maria Isabelle přesto nemešká a vydává se po stopě. Podezření se ovšem postupně ukazuje jako více a více odůvodněné a celá situace se zamotává tak, že Maria je nucena řešit zapeklitou otázku, zda být věrná Unii, která ji skrze Pinkertony platí, anebo Konfederaci, která ji sice jako nepotřebnou bez jakéhokoliv vděku odkopla, jenže bezohledu na to Marii stále bije v hrudi srdce Jižanky...                 

 

A jaký je rezultát očima recenzenta? Největší silou Cherie Priestové jsou její vypravěčské schopnosti. To ukázal už Zemětřas a Clementine tuto skutečnost jen potvrzuje. Výhodou je i skutečnost, že svět a jeho reálie čtenář v podstatě zná, takže autorka nemusí nic moc rozsáhle představovat a vykreslovat. Pokud Zemětřasu byla (právem, domnívám se) vyčítána jistá nevyrovnanost ve věci spádu děje, Clementine tímto nešvarem už s ohledem na rozsah netrpí. Příběh čtenáře okamžitě chytne a nepustí, až si lze ve výsledku postesknout, že Priestová se v tomto případě uchýlila k opačnému extrému, a Clementine je dílkem snad až příliš stručným. Je však otázkou, zda by poměrně nekomplikovaný příběh o pronásledování jedné vzducholodi (který však do budoucna skýtá nemalý potenciál a bude zajímavé sledovat, zda a jak Cherie Priestová události z Clementine dále využije), unesl více. Určité výhrady lze vznést ke koncepci zápletky. Na jednu stranu tím, že autorka hází čtenáře rovnou do děje, kdy akce stíhá akci, stává se novela velice chytlavou. To má však i svou odvrácenou tvář, neboť čtenář tak ví ještě dříve než sama Maria Isabelle Boydová, že skutečnost je komplikovanější, než se podle Pinkertonových podkladů jeví. Cherie Priestová se tak připravila o možné překvapení, které mohla čtenářům nachystat. Zvratům však ani tímto odhalením není naštěstí konec. Knihu dále zdobí atmosferická obálka, pocházející stejně jako v případě Zemětřasu z originálního vydání, a jednotlivé svazky Mechanického století tak drží jednotnou úpravu. Pochvalu si zaslouží redakční práce (výskyt překlepů je natolik zanedbatelný, až nemá cenu o nich hovořit) i překlad bez zjevných zaškobrtnutí.               

 

Clementine je už s ohledem na rozsah i poměrně přímočarý příběh spíše takovou jednohubkou, pomyslným předkrmem. Chutná však skvěle, zažívání nerozhodí a svůj účel, tedy povzbudit apetit, bezezbytku plní. Doufejme, že číšnici z restaurace Triton další chod s názvem Bitevník přinesou na stůl dříve než vychladne. A jelikož cyklus Mechanické století dnes už čítá 5 titulů (Boneshaker, Clementine, Dreadnought, Ganymede, Inexplicable) nebude to snad nášup poslední. I díky cateringové firmě Cherie Priest tak platí, že „Steampunk´s not dead!“   

Maria Isabella Boydová, úspěšná konfederační špionka, se během let stala natolik známou, že je pro výzvědnou službu prakticky nepoužitelná. Jako vdova propuštěná ze státních služeb a na hranici bídy neochotně přijímá nabídku Pinkertonovy národní detektivní agentury v Chicagu. Aby toho nebylo málo, jejím prvním úkolem je zakázka unionistické armády. Federaci totiž velice leží na srdci osud nákladní vzducholodě Clementine, kterou k nelibosti Strýčka Sama přes Skalnaté hory neúprosně pronásleduje jiná vzducholoď. Clementine převáží utajovaný vojenský náklad, který musí být co nejdřív doručen do Louisville.
Podle dostupných zpráv je oním pronásledovatelem uprchlý černoch, po kterém už patnáct let úřady pátrají. Celou tu dobu se kapitán Hainey pohybuje po celém kontinentu, zanechává za sebou vyloupené banky, krade válečné stroje a pašuje zbraně od pobřeží k pobřeží.
A Maria ho má chytit.
(anotace)

   

Autorka: Cherie Priestová

Překlad: Zdeněk Uherčík

Série: Mechanické století

Forma: Paperback

Počet stran: 168

Cena: 199 Kč

Vydal: Stanislav Juhaňák - Triton, 2012