Organizace konferencí

2010

Podíl na organizaci celostátní studentské vědecké konference Historie 2010, konáno ve dnech 31. 3. - 1. 4. 2010 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (program)

 

2014

Podíl na organizaci konference Dějiny venkova v českých zemích 18. – 20. století: Historiografie, metody, problémy, konáno ve dnech 13. - 14. 6. 2014 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové (program)

 

2016

Podíl na organizaci konference Prusko-rakouská válka 1866 v optice politických, vojenských, sociálních, hospodářských a kulturních dějin, konáno ve dnech 29. 6. - 1. 7. 2016 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové (program)