Přednášky, televizní, rozhlasová a jiná veřejná vystoupení

2007

přednáška Kosmova kronika a počátky břevnovského kláštera, předneseno na Univerzitě Palackého v Olomouci

 

2008

přednáška Pod berlou sv. Vojtěcha, předneseno na Univerzitě Palackého v Olomouci při příležitosti udělení Ceny za nejlepší diplomovou práci ze starších dějin

 

2010

přednáška Rajhradský klášter jako zrcadlo možností a limitů historického poznání, předneseno v Centru medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze

 

2011

přednáška Uničovská epizoda ve velmocenské politice Václava II., předneseno v Muzeu vězeňství v Uničově

 

přednáška Zikmund Albík z Uničova a Petr z Uničova, předneseno v Muzeu vězeňství v Uničově

 

2013

vystoupení v pořadu České televize Toulavá kamera na téma Kampanologická expozice v kostele Nejsvětější Trojice v Suché

 

2014

přednáška Pruská armáda v roce 1866 pohledem vybraných českých měst, předneseno na konferenci Město a válka ve Východočeském muzeu v Pardubicích

 

přednáška Venkov za prusko-rakouské války roku 1866: Venkovské, vojenské nebo sociální dějiny? , předneseno na konferenci Dějiny venkova v českých zemích 18.-20. století: Historiografie, metody, problémy v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

 

přednáška Co víme a nevíme o nejstarších dějinách českých klášterů?, předneseno v Centru medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze

 

2015

vystoupení v pořadu Východočeské zprávy Východočeské televize při příležitosti vernisáže výstavy Svoboda přišla v máji

 

přednáška Středověká listinná falza: Možnosti a limity jejich interpretace, předneseno na workshopu

Středověké prameny a jejich interpretace III. na Ostravské univerzitě v Ostravě

 

přednáška Benediktinský klášter ve Vilémově: Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí, prezentace monografie v obci Vilémov (společně s Tomášem Somerem a Miroslavem Kovářem)

 

přednáška Nejstarší dějiny Břevnova ve světle či stínu falz, předneseno na Masarykově univerzitě v Brně

 

přednáška Klášterní expozitury ve středověkých Čechách a výpovědní možnosti hospodářských dějin, předneseno na workshopu Hospodářská správa a ekonomické myšlení středověku na Historickém ústavu Akademie věd České republiky v Praze

 

přednáška Benediktinský klášter ve Vilémově: Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí, prezentace monografie na Univerzitě Palackého v Olomouci (společně s Tomášem Somerem)

 

vystoupení v pořadu Českého rozhlasu Česko - země neznámá na téma bitvy u Hradce Králové v roce 1866

 

2016

přednáška Historie války 1866 a bitvy u Hradce Králové, předneseno na konferenci Válka 1866 - potenciál pro cestovní ruch a vzpomínkové akce k 150. výročí v Hradci Králové.

 

přednáška Život za prusko-rakouské války ve vzpomínkách Josefa Volfa, předneseno v Muzeu války 1866 na Chlumu

 

přednáška Obrazy války v historii, aneb Mantinely recepce válečných událostí na příkladu války roku 1866, předneseno na mezioborovém sympoziu Dějiny jako příběh a obraz: Ku poctě Vladislava Vančury a 77. výročí od vydání Obrazů z dějin národa českého na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (společně s Vojtěchem Kesslerem).

 

přednáška Protipruský val: Prusko-rakouské války 1740-1866 (se zřetelem k bastionovým pevnostem), předneseno v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

 

vystoupení v pořadu Českého rozhlasu Host ve studiu na téma 150. výročí prusko-rakouské války roku 1866

 

přednáška Život v pevnosti a s pevností, předneseno na mezinárodní doktorandské konferenci Kreativní město II: Město v interakcích na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (společně s Vojtěchem Kesslerem)

 

vystoupení v pořadu České televize Toulavá kamera na téma Bitva na Chlumu v roce 1866

 

vystoupení v pořadu České televize Události na téma Výročí bitvy u Sadové

 

vystoupení v pořadu Českého rozhlasu Česko - země neznámá na téma Alej mrtvých v lese Svíb

 

přednáška Srážka jezdectva u Střezetic , předneseno na konferenci Prusko-rakouská válka 1866 v optice politických, vojenských, sociálních, hospodářských a kulturních dějin v Muzeu východních Čech v Hradci Králové (společně s Vojtěchem Kesslerem)

 

přednáška Válka z roku 1866 očima současníků, předneseno v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

 

přednáška Válka z roku 1866 ve vzpomínkách sedláka Josefa Volfa z Máslojed, předneseno ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové

 

přednáška Morava v roce 1866 ve vzpomínkách Ladislava Prokopa, předneseno na konferenci Rok 1866 na Moravě (XXXIII. Mikulovské sympozium) v Regionálním muzeu v Mikulově

 

přednáška Venkov za prusko-rakouské války roku 1866, předneseno na konferenci Venkov, rolník a válka ve střední Evropě novověku. Od třicetileté války do války studené v Národním zemědělském muzeu v Praze

 

přednáška „Kdybychom na ty padlé zapomněli, je to, jako by zemřeli podruhé.“ Sepulkrální památky na královéhradeckém bojišti z roku 1866, předneseno na 15. zasedání k problematice sepulkrálních památek Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky v Praze (společně s Vojtěchem Kesslerem).

 

přednáška Válka Němců s Němci: Sasové ve válce roku 1866, předneseno v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

 

přednáška Jan Nepomuk Steinský a vznik památkové péče na Chlumu, předneseno ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

 

2017

přednáška Významné milníky středověkých dějin kláštera v Broumově, předneseno v rámci Science café v klášteře v Broumově

 

vystoupení v pořadu Českého rozhlasu Host ve studiu na téma rakouské císařské armády a prusko-rakouské války roku 1866

 

přednáška Bojiště války 1866: Když umlkla děla, předneseno v Biskupské knihovně v Hradci Králové.

 

přednáška Středověká listinná falza - podvod nebo prostředek uchování paměti?, předneseno na XIII. letní škole medievistických studií na Sázavě.

 

přednáška Quo vadis, bellum germanicum?, předneseno na 11. sjezdu českých historiků v Olomouci (společně s Vojtěchem Kesslerem).

 

přednáška Město v klauzuře. Pevnostní kapitola v dějinách Hradce Králové - diskusní příspěvek, předneseno na konferenci Město a jeho hradby - 36. mezinárodní konferenci Archivu hlavního města Prahy (společně s Vojtěchem Kesslerem).

 

2018

přednáška Klíčové události let 1311-1313 v českých zemích a v Evropě, předneseno na Zimním sněmu Hradeckého dvora Alžběty Richenzy, z. s.

 

přednáška Proměna bojiště prusko-rakouské války v památkovou oblast, předneseno ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

 

vystoupení v pořadu Slovenské televize Svet v obrazoch na téma prusko-rakouské války roku 1866 a představení expozice Muzea války 1866 na Chlumu.

 

přednáška Druhý život jezdecké srážky u Střezetic z 3. července 1866, prosloveno při příležitosti Královéhradecké muzejní noci 2018 v Muzeu války 1866 na Chlumu.

 

vystoupení v pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové Tip na výlet - představení areálu bojiště z roku 1866 na Chlumu. 

 

přednáška Jan Nepomuk Steinský a péče o památky z války roku 1866, prosloveno při příležitosti slavnostního odhalení pamětní desky Jana Nepomuka Steinského v obci Dohalice.

 

přednáška Život v pevnosti roku 1866, předneseno jako součást výstavy 1866: Poklady soukromých sbírek.

 

přednáška Vznik památkové oblasti na bývalém bojišti u Hradce Králové z roku 1866, předneseno v rámci Univerzity volného času v Hradci Králové.

 

přednáška Rekvizice zvonů pro válečné účely v závěru první světové války, předneseno ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

 

2019

přednáška Hra o trůny aneb Dramatické události let 1314-1318, předneseno na Zimním sněmu Hradeckého dvora Alžběty Richenzy, z. s.

 

vystoupení v pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové Česko - země neznámá - představení pomníku srážky jezdectva u Střezetic roku 1866.

 

přednáška Rosnický rodák Bohumír Tuhý: legionář, četník, sběratel militarií a popularizátor prusko-rakouské války 1866, předneseno na 44. valné hromadě Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s.

 

přednáška Bastionové pevnosti a jejich role v historii vojenství (se zřetelem k pevnosti Hradec Králové), předneseno v rámci doprovodného programu XXIII. hradeckých pneumologických dnů, pořádaných Plicní klinikou Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP a Českou asociací sester.

 

přednáška Po bitvě: Důsledky bitvy u Hradce Králové 3. 7. 1866 pro život civilního obyvatelstva (s důrazem na zdravotnictví a péči o válečné hroby), předneseno v rámci doprovodného programu XXIII. hradeckých pneumologických dnů, pořádaných Plicní klinikou Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP a Českou asociací sester.

 

přednáška Osudy pomníku generála jezdectva Viléma prince zu Schaumburg-Lippe na Chlumu, předneseno v Muzeu války 1866 v rámci Královéhradecké muzejní noci.

 

přednáška Královéhradecká bastionová pevnost a její role v dějinách, předneseno ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

 

přednáška Vzpomínka na královéhradeckou pevnost, předneseno na konferenci Lidé a hradby - bastionové pevnosti a jejich život v Terezíně (společně s Vojtěchem Kesslerem).

 

přednáška Minulost, současnost a budoucnost recepce prusko-rakouské války z roku 1866, předneseno na workshopu Prusko-rakouská válka r. 1866 v náhledu historiků, archeologů a vojensko-historických nadšenců v Muzeu války 1866 (společně s Vojtěchem Kesslerem).

 

2020

přednáška Středověký panovnický dvůr a jeho pilířepředneseno na Zimním sněmu Hradeckého dvora Alžběty Richenzy, z. s.

 

přednáška Paměť tesaná do kamene: Význam královéhradeckého bojiště z prusko-rakouské války z roku 1866 pohledem sepulchrálních památek, předneseno v Muzeu války 1866 při příležitosti 154. výročí bitvy u Hradce Králové 3. 7. 1866.

 

přednáška "... celé království poklopili pruským šišákem." Česká pevnostní města v prusko-rakouské válce, předneseno na konferenci Města dobývaná, dobytá a okupovaná. Kontexty a důsledky neúspěšné obrany měst od středověku do 20. století - 39. mezinárodní konferenci Archivu hlavního města Prahy (společně s Vojtěchem Kesslerem).

 

přednáška "Pohled na ně byl strašný, v obličeji zarostlí, na hlavě čáky, jak ti žoldnéři, co Krista Pána ukřižovali." Kněží, víra a konfese ve válce roku 1866, předneseno na konferenci Církve a národ. Role církví v procesu českého národního obrození v Radnicích (společně s Vojtěchem Kesslerem).

 

přednáška Sepulkrání palimpsest? Translokace památky a vzpomínky na příkladu padlých z bitvy u Hradce Králové na pruském území, předneseno v rámci 19. zasedání k problematice sepulkrálních památek na Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky (společně s Karolinou Ćwiek-Rogalskou a Vojtěchem Kesslerem).

 

2021

přednáška Vzpomínky Ignáta Herrmanna na život v královéhradecké pevnosti v roce 1866, předneseno v rámci cyklu přednášek Válka 1866 on-line pořádaných Komitétem pro udržování památek z války roku 1866.

 

přednáška Odkaz jednorukého setníka ve stínu rudé hvězdy. Péče o funerální památky z prusko-rakouské války v letech 1948-1989, předneseno v rámci konference Památky a památková péče v Československu a dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století pořádané Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, Ústavem pro studium totalitních režimů a Národním památkovým ústavem (společně s Vojtěchem Kesslerem).

 

přednáška Vznik a počátky královéhradeckého komitétu aneb Proměna bojiště v památkovou oblast, předneseno v rámci cyklu přednášek Válka 1866 on-line pořádaných Komitétem pro udržování památek z války roku 1866.

 

přednáška Národ ve zbrani, aneb kterak pruský učitel porazil u Hradce rakouského sedláka?, předneseno v rámci konference Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě, pořádané Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, Etnologickým ústavem AV ČR, Společností pro výzkum dějin vojenství a společností Terezín - město změny (společně s Vojtěchem Kesslerem).

 

vystoupení v pořadu Rádia Proglas Dopoledne s Proglasem na téma předvečer 155. výročí bitvy u Hradce Králové.

 

přednáška Alžběta Rejčka, dvojnásobná česká a polská královna v bouřlivé době, předneseno ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

 

přednáška Letopisy hradišťsko-opatovické a jejich místo v kulturních dějinách přemyslovského věku, předneseno v rámci konference Opatovický klášter - možnosti nových výzkumů: U příležitosti výročí 600 let od zničení Opatovického kláštera pořádané obcí Opatovice nad Labem.

 

přednáška Epidemie cholery jako smutná tečka za válečným rokem 1866 - příklad Královéhradecka, předneseno v Muzeu války 1866 v rámci Královéhradecké muzejní noci.

 

2022

vystoupení v pořadu Českého rozhlasu Na nedělní vlně Hradce Králové na téma historie broumovského kláštera a středověkého benediktinského mnišství.

 

přednáška Connecting people: Monasteries in Přemyslid Bohemia, předneseno na konferenci Power in numbers: The role of the rural population in christianisation and state formation II., pořádané Ústavem archeologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (společně s Davidem Kalhousem).

 

přednáška "Postup probíhal zrychleným krokem." Čas a prostor v představách účastníků prusko-rakouské války, předneseno na 12. sjezdu českých historiků - profesním setkání historiček a historiků ČR, pořádaném Univerzitou J. E Purkyně v Ústí nad Labem (společně s Vojtěchem Kesslerem).

 

2023

přednáška Paměť v kameni zvěčněná aneb Proměna královéhradeckého bojiště z prusko-rakouské války mezi léty 1866-1914, předneseno v Muzeu války 1866 v rámci slavnostního zahájení návštěvnické sezóny 2023.

 

přednáška Historie objektu nových/Gayerových kasáren v Hradci Králové, předneseno pro Klub seniorů při Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. 

 

přednáška Životní osudy a dílo sběratele militarií a propagátora prusko-rakouské války, štábního kapitána Bohumíra Tuhého z Rosnic, předneseno na 50. valné hromadě Komitétu pro udržování památek z války roku 1866.

 

přednáška Tváře pevnostního Hradce Králové v rodinné paměti: Blednoucí obrázky Ignáta Herrmanna jako historický pramen, předneseno na XII. pardubickém bienále - Městské pevnosti, hradby, opevnění v časech válečných, poválečných a v kulturní imaginaci, pořádaném Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice a Muzeem východních Čech v Hradci Králové.

 

přednáška Všední tvář vojenského tažení v roce 1866 očima českých účastníků, předneseno v Muzeu války 1866 v rámci XVI. královéhradecké muzejní noci.

 

přednáška Chybami se člověk učí? Povinná vojenská služba v Prusku jako vzor rakousko-uherské armády, předneseno na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích. Historie - současnost - budoucnost, pořádané Vojenským historickým ústavem v Praze (společně s Vojtěchem Kesslerem).

 

přednáška Chlum 1866: Bitva, která se neprohrála, předneseno na XXXII. ročníku semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy, slovensko-české vzťahy, pořádaném katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Ústavem pro studium totalitních režimů, Vzdělávací nadací Jana Husa a Historickým ústavem AV ČR, v.v.i. pod patronací Česko-slovenské komise historiků (společně s Vojtěchem Kesslerem).

 

přednáška Personal Memoires of the War of 1866 as a Historical Source, předneseno na konferenci Army, Society and Warfare in the Bohemian Lands under the Habsburgs (1526–1918), pořádané Institutem habsburských a balkánských studií Rakouské akademie věd, Historickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Pardubice a Společností pro výzkum dějin vojenství (společně s Klárou Brtkovou a Vojtěchem Kesslerem).

 

2024

přednáška Válka 1866 - historie památkové péče a vznik génia loci, předneseno v rámci přednáškového cyklu letního semestru Univerzity třetího věku, pořádané Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové.