Lektorství

Jako odborný lektor (recenzent) jsem se podílel na vydání následujících titulů:

 

Jaroslav Dvořák, Lexikon pruských důstojníků padlých roku 1866. Hradec Králové 2014, 262 s.

 

Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka a kol., Ženy a děti ve dvorské společnosti (Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia; svazek 52). Praha 2015, 198 s.

 

Tomáš Somer, Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské: Vilémovský klášter a jeho regionální mocenské vazby. Olomouc 2016, 123 s.

 

Adrien Quéret Podesta, Annales Magdeburgenses brevissimi. The Short Annals of Magdeburg and their significance in the discussion on the genesis of Czech and Polish annalistic productions. Olomouc 2016, 208 s.

 

Zuzana Vaverková, Zbraně a zbroje na Státním zámku Hluboká. Poklady zbrojnic na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu. Brno 2016, 277 s.

 

Petr Czajkowski a kol., Poklady zbrojnic na Státních hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu, Brno 2017, 398 s.

 

Jan Stejskal, Mnich za časů renesance, Olomouc 2017, 180 s.

 

Libuše Hrabová, Kniha jako svědek. Příběhy skryté v rukopisech a tiscích ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci. Olomouc 2018.

 

Hana Ferencová (ed.), Rokytnice v Orlických horách 1318-2018, Rokytnice v Orlických horách 2018.

Tomáš Somer, Víra, zbožnost, mecenát. Páni z Ronova a Přibyslavi a církev ve středověku, Olomouc 2018.

Jan Stejskal (ed.), Komentáře papeže Pia II. ve třinácti knihách. Svazek první, České Budějovice 2020.

 

 

Jan Stejskal: Mnich za časů renesance. Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2017, 180 s. ISBN 978-80-87895-81-8

Více zde: https://disputatio-historica.webnode.cz/recenze/stredovek/mnich-za-casu-renesance/
Jan Stejskal: Mnich za časů renesance. Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2017, 180 s. ISBN 978-80-87895-81-8

Více zde: https://disputatio-historica.webnode.cz/recenze/stredovek/mnich-za-casu-renesance/