Lektorství

Jako odborný lektor (recenzent) jsem se podílel na vydání následujících titulů:

 

Jaroslav Dvořák: Lexikon pruských důstojníků padlých roku 1866. Hradec Králové 2014, 262 s.

 

Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka a kol.: Ženy a děti ve dvorské společnosti (Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia; svazek 52). Praha 2015, 198 s.

 

Tomáš Somer: Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské: Vilémovský klášter a jeho regionální mocenské vazby. Olomouc 2016, 123 s.

 

Adrien Quéret Podesta: Annales Magdeburgenses brevissimi. The Short Annals of Magdeburg and their significance in the discussion on the genesis of Czech and Polish annalistic productions. Olomouc 2016, 208 s.

 

Zuzana Vaverková: Zbraně a zbroje na Státním zámku Hluboká. Poklady zbrojnic na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu. Brno 2016, 277 s.

 

Petr Czajkowski a kol.: Poklady zbrojnic na Státních hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu, Brno 2017, 398 s.

 

Jan Stejskal: Mnich za časů renesance, Olomouc 2017, 180 s.

 

Libuše Hrabová: Kniha jako svědek. Příběhy skryté v rukopisech a tiscích ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci. Olomouc 2018.

 

Hana Ferencová (ed.): Rokytnice v Orlických horách 1318-2018, Rokytnice v Orlických horách 2018.

 

Tomáš Somer: Víra, zbožnost, mecenát. Páni z Ronova a Přibyslavi a církev ve středověku, Olomouc 2018.

 

Jan Stejskal (ed.): Komentáře papeže Pia II. ve třinácti knihách. Svazek první, České Budějovice 2020.

 

Jaroslav Vaculík: Šerm kordem po francouzsku jako vznešené umění a zábava šlechty. Kroměříž 2022.

 

Matouš Holas: Svědectví válečné krajiny. Výsledky interdisciplinárního výzkumu východočeských bojišť z prusko-rakouské války roku 1866. Červený Kostelec 2023.

 

Kristýna Solomon - Tomáš Somer: Dvorská reprezentace a mecenát za vlády posledních Přemyslovců. České Budějovice 2023 (v tisku).

 

 

Jan Stejskal: Mnich za časů renesance. Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2017, 180 s. ISBN 978-80-87895-81-8

Více zde: https://disputatio-historica.webnode.cz/recenze/stredovek/mnich-za-casu-renesance/
Jan Stejskal: Mnich za časů renesance. Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2017, 180 s. ISBN 978-80-87895-81-8

Více zde: https://disputatio-historica.webnode.cz/recenze/stredovek/mnich-za-casu-renesance/