Databáze pramenů urbánní historiografie do roku 1800

Databáze pramenů urbánní historiografie do roku 1800 je výstupem grantu s názvem Soupis písemných památek městského dějepisectví Čech, Moravy a Slezska do roku 1800 (Etapa I: Morava),podpořeného Grantovou agenturou České republiky. Databáze byla vypracována týmem pracovníků Centra urbánních dějin při Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Databáze v současnosti obsahuje soupis pramenů urbanní historiografie z teritoria Moravy do roku 1800, včetně plných přepisů vybraných kronik, měšťanských deníků, pamětních zápisů a oslavných tisků.

 

Databázi naleznete zde: www.urbanhistoriography.cz/