Databáze benediktinských klášterů

Online databáze benediktinských klášterů vznikla jako jeden z výstupů grantu NAKI Ministerstva kultury České republiky s názvem Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300, jenž byl řešen v letech 2011-2015 v Centru medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze.

 

Databáze v současnosti obsahuje cca 2000 hesel, poskytujících informace o benediktinských klášterech raného a vrcholného středověku, které existovaly na území dnešního Německa, Rakouska, Polska, České republiky a Maďarska, stejně jako o význačných osobnostech, které jsou s dějinami těchto klášterů spojeny.

 

Databázi naleznete zde: web.flu.cas.cz/klastery/public/