Část stálé expozice Cesty města - Cesta k pevnosti

Výstava František Josef I. (1830-1916)

Výstava Ohlasy prusko-rakouské války

Výstava 80 let muzea války 1866 na Chlumu

Výstava Ve stínu války

Výstava Pevnost královéhradecká

Výstava Svoboda přišla v máji

Výstava Mým národům

Výstava Den c. k. řadového pěšího pluku č. 18

Kampanologická expozice