Bitva 1866

Navštivte vybraná místa válečných událostí a četné památky na bitvu u Hradce Králové z roku 1866 a prohlédněte si výstroj a výzbroj jednotlivých stran prusko-rakouského konfliktu. Prožijte část dlouhého příběhu rodáka z východních Čech Ladislava Prokopa, polního trubače čáslavského řadového pěšího pluku č. 21, podle jeho autentických vzpomínek.

Prusko-rakouská válka 1866 - sedmitýdenní vojenský konflikt mezi Pruskem a Rakouskem v roce 1866 výrazně ovlivnil další vývoj v Evropě. Porážka Rakouska v zápase o nadvládu v německy mluvícím prostoru, symbolizovaná osudnou bitvou u Hradce Králové dne 3. července 1866, měla zásadní důsledky pro habsburskou monarchii. Rakousko přišlo o své výlučné mocenské postavení ve střední Evropě a bylo donuceno k dalším politickým a mocenským ústupkům i k dohodě s Uhry. Vznik Rakouska-Uherska však znamenal posílení národnostní nevraživosti a v konečném důsledku přispěl k rozpadu monarchie v roce 1918. Naopak vítězství Pruska v roce 1866 otevřelo po následné porážce Francie v roce 1871 cestu k politickému sjednocení Německa a vzniku Německého císařství. Toto uspořádání Evropy pak přetrvalo – i přes vzájemnou nevraživost a konkurenci hlavních evropských mocností – až do první světové války. Prusko-rakouskou válku v roce 1866 lze tedy z tohoto úhlu pohledu považovat za historickou předehru obou světových válek 20. století.

 

Aplikaci naleznete zde: https://play.google.com