Výstavy

2013

Kampanologická expozice z fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové 

Mutace výstavy Via Benedictina - 800 výročí příchodu benediktinů na Broumovsko v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, ve spolupráci s Mgr. Radkem Bláhou

 

2014

Den c. k. řadového pěšího pluku č. 18, ve spolupráci s Mgr. Stanislavem Hrbatým

Mým národům! První světová válka na frontách i v zázemí, společeně s PhDr. Jaroslavou Pospíšilovou

 

2015

Svoboda přišla v máji. Květen 1945 ve východních Čechách, společně s PhDr. Jaroslavou Pospíšilovou a Mgr. Zdeňkou Kulhavou

Pevnost královéhradecká, společně s Mgr. Radkem Bláhou a Ing. Jiřím Slavíkem

 

2016

Ve stínu války

80 let muzea války 1866 na Chlumu

Ohlasy prusko-rakouské války

František Josef I. (1830-1916): K 150. výročí návštěvy královéhradeckého bojiště a 100. výročí úmrtí