Odkazy

Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

http://www.muzeumhk.cz

 

Východočeské muzeum v Pardubicích

http://www.vcm.cz/index_h.html

 

Regionální muzeum v Chrudimi

http://www.muzeumcr.cz

 

Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě

http://www.muzeumhb.cz

 

Městské muzeum v Jaroměři

http://www.muzeumjaromer.cz/

 

Městské muzeum v Jaroměři - Josefově 

http://www.josefov-jaromer.cz/mestske-muzeum-jaromer.php

 

Vlastivědné muzeum v Olomouci 

http://www.vmo.cz

 

Arcidiecézní muzeum v Olomouci

http://www.olmuart.cz/AMO

 

Národní muzeum v Praze

http://www.nm.cz

 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

http://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka.aspx

 

Národní knihovna České republiky v Praze

http://www.nkp.cz

 

Asociace muzeí a galerií ČR 

http://www.cz-museums.cz/web/amg/titulni

 

Centrum medievistických studií v Praze

http://cms.flu.cas.cz

 

Historický ústav Akademie věd České republiky

http://www.hiu.cas.cz

 

Matice moravská

http://www.matice-moravska.cz

 

Centrum urbánních dějin KHI FF UP v Olomouci

http://www.historie.upol.cz/cud

 

Časopis Dějiny a současnost

http://dejiny.nln.cz

 

Dvůr hradecké královny Alžběty Richenzy

http://hradeckydvur.net

 

Komitét pro udržování památek z války roku 1866

http://komitet.1866.cz

 

Společnost ochránců památek ve východních Čechách

http://www.sopvc.cz

 

Archiv webových stránek PhDr. Dušana Třeštíka, CSc. 

http://web.archive.org/web/20070610010922/http://www.sendme.cz/trestik/main.htm

 

Osobní stránky Mgr. Davida Kalhouse, Ph.D. 

http://www.davidkalhous.webzdarma.cz